sobota, 10 kwietnia 2021
Najnowsze: Typy na mecz Bayern Monachium - PSG

STS bonus bez ryzyka na mecz reprezentacji

Cashback STS na najbliższy mecz reprezentacji Polski. Premia 200 zł - bonus bez ryzyka za kod promocyjny. Promocja na 2021 r.

Bonus na kadrę 200 zł Promocja na mecze reprezentacji z kodem LEGALSPORT
Spis treści
Rozwiń
  1. Bonus STS 200 zł
  2. Regulamin bonusu STS
  3. FAQ - pytania o bonus bez ryzyka STS
Kod promocyjny do bonusu na mecz reprezentacji
Bonus 200 zł na kadrę w STS

STS przygotował bezpieczne 200 PLN zwrotu na Twój pierwszy depozyt. Wystarczy, że w dniach kiedy gra reprezentacja założysz konto, dokonasz wpłaty i zagrasz za dowolną kwotę z Twojego konta depozytowego.

BONUS BEZ RYZYKA 200 zł
Kod promocyjny wpisze się automatycznie

Jeśli nie trafisz - bukmacher zwraca stawkę (do 200 PLN). Akcja promocyjna "Bez ryzyka 200 zł" łączy się z bonusem powitalnym 1200 PLN i darmowym freebetem 25 PLN (bez depozytu), więc łącznie do wzięcia jest nawet 1425 zł! Zarejestruj nowe konto z linka polecającego i korzystaj z całego pakietu powitalnego.

Bonus STS 200 zł

Kupony bez ryzyka są doskonałym elementem gry z ograniczonym ryzykiem. Bez względu czy są to opisywane przez nas w innym artykule bonusy [tu pozostałe zakłady bukmacherskie bez ryzyka] proponowane przez Forbet, Betfan czy Betclic, to STS działa tak na takiej samej zasadzie.

Stawiasz pierwszy kupon, przegrywasz i w tej sytuacji bukmacher zwraca pieniądze. Jak wygrywasz to zyskujesz dodatkową kasę, pomniejszoną jedynie o należny Skarbowi Państwa podatek 12%. Bukmacher STS wymaga w ramach promocji związanej z reprezentacją Polski obrotu bonusem. Ten wymóg nie jest specjalnie dla tego bonusu stworzony, on działa w równej mierze z freebetem 25 zł oraz bonusem na start 1200 zł. Dodatkową kasę z bonusów można przeznaczyć na przykład na poniży typ, który dotyczy najbliższego spotkania reprezentacji Polski:

Polska vs FinlandiaTYP: 1 - Polska wygra mecz 

Polska vs Finlandia
TYP: 1 - Polska wygra mecz 

1.70
GRAM w

Wymagany obrót dla bonusu bez ryzyka to tylko 1x, kurs minimalny to 1,85. Warunki STS dla tej promocji są genialnie opłacalne, np w odróżnieniu od bonusu bez ryzyka w Betclic, gdzie wymagany jest obrót 6x przed wypłatą [tu przeczytasz jak działa bonus bez ryzyka wymienionego bukmachera]. Jak widać STS, jako lider rynku znacząco poprawił warunki dla nowych klientów, rejestrujących się u tego bukmachera internetowego i z punktami stacjonarnymi (w tym punktami Premium STS dla VIP typerów). 

Regulamin bonusu STS

Warunki kuponu reprezentacyjnego na 200 zł są atrakcyjne, korzystne i łatwe do spełnienia. Poniżej regulamin jaki został opublikowany dla graczy na stronie internetowej sts.pl w dziale z promocjami:

REGULAMIN AKCJI STS "Eliminacje Mistrzostw Europy. 200 PLN bez ryzyka"
z dnia 09.10.2019 roku

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Eliminacje Mistrzostw Europy: 200 PLN bez ryzyka" (zwanej dalej „Akcja”).

2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul.Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Akcja odbywa się w na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl, w tym w jej wersji mobilnej oraz w aplikacji mobilnej należącej do Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz podlega zasadom określonym w Regulaminie Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanymi dalej łącznie „Regulaminem Gry”).

4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminie Gry oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

5. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2018.165 z późn. zm.)

6. Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest na stronie www.sts.pl.

7. Akcja rozpoczyna się dnia 09.10.2019 r. o godzinie 01:00 i trwa do ostatniego meczu reprezentacji.

Kod do STS


§ 2 Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zostanie klientem Organizatora poprzez założenie w terminie od 09.10.2019 r. (01:00) internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych założonego zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”), (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”) i dokona zawarcia zakładu zgodnie z warunkami opisanymi w punktach poniżej, który zostanie rozliczony jako przegrany najpóźniej do 14.10.2019 r. godz. 23.59.

2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

3. Uczestnik w trakcie trwania Akcji ma za zadanie założyć internetowe konto w STS i dokonać zawarcia pierwszego zakładu z wykorzystaniem środków z konta depozytowego z zastrzeżeniem, że musi to być kupon SOLO lub AKO.

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w §2 pkt. 1 Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot w wysokości kwoty będącej podstawą zawarcia zakładu (rozumianej jako wysokość stawki zakładu po odjęciu należnego podatku), jednakże nie więcej niż 200 zł tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego pierwszy kupon zostanie rozliczony jako przegrany. Zwrot nastąpi na konto depozytowe.

5. Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości stawki zakładu. W przypadku kuponu za 100 PLN, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc 88 PLN. Wypłacany zwrot będzie zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku, po odjęciu należnego podatku, np. zwrot 88,38 zł będzie zaokrąglany do 88,40 zł.

6. Uczestnicy, którzy jako pierwszy kupon zawarli zakład z konta bonusowego, MAXIKOMBI lub BEZPIECZNY, kupon został rozliczony w całości, lub w części, jako zwrot lub został wypłacony za pomocą opcji Cash-out, nie biorą udziału w Akcji.

7. W Akcji biorą udział zarówno zakłady przedmeczowe jak i zakłady na żywo.

8. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden zwrot w ramach Akcji.

9. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią ani żądania do otrzymania równowartości nagrody w gotówce.

10. Zwrot nastąpi do 24 godzin od momentu uzyskania uprawnienia do jego otrzymania zgodnie z powyższymi zasadami.

§ 3 Odpowiedzialność
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych, danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz udokumentowania Akcji przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane przez niego w formularzu rejestracyjnym do zakładania konta STS, zgodnie z Polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej organizatora.

Dlaczego warto grać w STS Zakłady Bukmacherskie

§ 5 Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy do 14 dni od zakończenia Akcji, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sts.pl lub pisemną na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), numer kuponu, uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS.
3. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 09 października 2019 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator uprzednio poinformuje Uczestników o treści planowanych zmian przez umieszczenie przez Organizatora w Punktach STS oraz na stronie www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
3. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed upływem terminu wskazanego w niniejszym Regulaminie.
(...)

To najważniejsze informacje z regulaminu, pełną treść możecie przeczytać na stronie internetowej sts.pl, w dziale poświęconemu promocjom i bonusom.

FAQ - pytania o bonus bez ryzyka STS

Mecze reprezentacji są na tyle istotne, że warto mieć pełne informacje związane z kursami, typami i bonusami. Te ostatnie opisujemy w odpowiedziach na Wasze pytania.

1. Czy 200 zł wystarczy na pierwszy mecz?

Tak, kwota 200 zł w zupełności pokrywa zapotrzebowanie na kupony reprezentacyjne. Bez względu czy chcesz postawić klasyczny zakład 1X2 czy over / under, dwie stówki wystarczą na kombinowane kupony piłkarskie podczas meczu reprezentacji Polski w Piłce Nożnej.

2. Czy do bonusu jest potrzebny kod?

Tak, bonus STS jest związany z kodem promocyjnym. Promocja dotyczy nowych klientów, zatem podczas rejestracji konta warto zastosować wspomniany kod, bowiem jest jeszcze w gratisie dodatkowy bonus bez ryzyka 34 zł [jak działa opisaliśmy w artykule o cashbacku STS]. Kolejny bonus jest dedykowany tylko tym klientom, którzy kod promocyjny LEGALSPORT użyli przy rejestracji w zakładach bukmacherskich STS. 

3. Czy bonus mogę wykorzystać na inne zdarzenia?

Niestety nie. Zgodnie z regulaminem promocji, bonus 200 zł bez ryzyka na mecz Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej można wykorzystać tylko na kupony SOLO lub AKO związane z tym wydarzeniem. Nie można go użyć ani na zakłady tenisowe, ani koszykarskie z handicapem, jak również na karcianki STS BetGames.

Inni czytali również

Komentarze i opinie (0)

STS bonus bez ryzyka na mecz reprezentacji
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.