środa, 19 czerwca 2024

FAME MMA 20 ppv za darmo - konkurs

09.02.2024, 14:36
Autor: M. Lesiak
Spis treści
Rozwiń
 1. FAME MMA 20 ppv za darmo
  1. Jak dostać kod PPV za darmo na FAME 20?
 2. FAME MMA 20 ppv za darmo - gdzie wpisać kod?
 3. FAME MMA 20 ppv cena
 4. Gdzie kupić PPV na FAME MMA 20?
 5. FAME MMA 20 ppv za darmo - regulamin konkursu
 6. FAQ

Z zabawą konkursową startujemy 06.02.2024 roku o godzinie 11:30. Na zgłoszenia czekamy aż do 09.02.2024 roku, do godziny 12:00. Ostatecznych zwycięzców wyłoni specjalnie utworzona na tę galę freak-fight komisja konkursowa. Oznacza to, że o wygranej nie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik ma szanse na zgarnięcie darmowego kodu PPV na FAME MMA 20. W konkursie udział mogą wziąć wszyscy nasi czytelnicy!

FAME MMA 20 ppv za darmo

Nie udało Ci się wygrać PPV za darmo lub za późno dowiedziałeś się o naszym super konkursie? Wejdz na stronę Fame MMA TV i odbierz voucher na ppv FAME MMA 20 w najlepszej cenie na rynku!  Oferta tylko u nas.

Wszystkie nasze kody do PPV za darmo na galę FAME MMA 20 pochodzą z legalnego i sprawdzonego źródła. Dzięki nim obejrzysz bezpłatnie bez zacięć i zawieszeń ekranu wszystkie walki z krakowskiej gali freak-fight.

Dobierz premię w Betclic do PPV na FAME 20
 • Bonus bez ryzyka 50 zł
 • Gra bez podatku BEZ LIMITÓW

50 zł

Zobacz, co trzeba zrobić, aby wygrać jeden z darmowych kodów pay-per-view. Zapraszamy wszystkich do zabawy, a ostatecznym zwycięzcom gratulujemy kreatywności i wygranej.

Jak dostać kod PPV za darmo na FAME 20?

Spełnij poniższe proste warunki uczestnictwa i zgarnij dla siebie pewny kod PPV na FAME 20 totalnie za darmo.

 • Wejdź na nasz fanpage na Facebooku (link tutaj: https://www.facebook.com/LegalSportPL), polub nasz profil oraz udostępnij post związany z PPV za darmo na FAME 20.
 • Następnie odpowiedz na nasze pytanie konkursowe: "Któremu zawodnikowi na FAME MMA 20 kibicujesz i dlaczego?", a odpowiedź umieść w poniższej sekcji z komentarzami (pod artykułem).
FAME MMA 20 ppv za darmo

Kod pay-per-view za darmo bez żadnych opłat na FAME MMA 20 otrzyma w sumie 6 osób, które nadeślą najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Triumfatorów wyłoni specjalna komisja konkursowa LegalSport.pl, która zbierze się dopiero po zamknięciu zgłoszeń.

W efekcie każdy uczestnik ma takie same szanse na otrzymanie za darmo kodu PPV na FAME 20. Im więcej osób weźmie udział w naszej zabawie, tym większa szansa na kontynuowanie konkursu za free w przyszłości (im więcej osób, tym więcej kodów będzie dostępnych do wygrania :)). Polecaj więc go znajomym, przyjaciołom i rodzinie!

Z laureatami oczywiście skontaktujemy się drogą mailową. Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych warunków uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przy wybieraniu zwycięzców. Decyzje o dyskwalifikacji są podejmowane przez organizatorów, po zamknięciu zgłoszeń.

FAME MMA 20 ppv za darmo - gdzie wpisać kod?

Kod PPV na FAME MMA 20 otrzymany za darmo należy wpisać na stronie www.famemma.tv. Odpowiednie pole z miejscem na kod pay-per-view znajduje się w zakładce "zrealizuj kod", którą znajdziesz na stronie głównej. Pamiętaj! Przed potwierdzeniem użycia kodu sprawdź jego poprawność!

Jak poprawnie wpisać kod ppv na FAME MMA 20 za darmo:

 • Otwórz stronę internetową www.famemma.tv
 • Wejdź do zakładki "zrealizuj kod"
 • Przepisz lub wklej otrzymany za darmo kod PPV na FAME 20 w miejsce oznaczone jako "KOD"
 • Potwierdź użycie kodu i wybierz z listy dostępny produkt PPV

W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że rekomendujemy niezwłoczne aktywowanie kodu po jego otrzymaniu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów przy realizacji darmowego zamówienia PPV na FAME MMA 20.

FAME MMA 20 ppv cena

Ile kosztuje ppv fame mma 20? Cena za PPV na FAME MMA 20 w najtańszym wariancie basic to 39,99 zł. Za pakiet premium trzeba zapłacić 44,99 zł. Oba warianty zapewniają dostęp do wszystkich pojedynków, a także studia przed i po gali. Różnica w cenie wynika między innymi z dostępu do różnych jakości PPV (basic 720p, premium 1080p).

Zagłosuj

Który wariant PPV na FAME MMA 20 zamierzasz kupić?

Basic (39,99 zł)
Premium (44,99 zł)

Cena pay-per-view na FAME MMA 20 jest stabilna oraz stała i na pewno nie zmieni się tuż przed galą. Większość kibiców korzysta z wariantu basic, gdyż pozwala on na szybkie oraz przejrzyste odpalenie przekazu z gali na wszystkich urządzeniach przenośnych i stacjonarnych.

Gdzie kupić PPV na FAME MMA 20?

PPV na galę FAME MMA 20 kupisz bezpośrednio w serwisie www.famemma.tv. Jest to oficjalny przekaz telewizji internetowej, uruchomiony bezpośrednio przez organizatora gali. Jeśli nie chcesz wziąć udziału w naszym konkursie i wygrać pay-per-view za free na ten event, to zamówienie na kod na FAME 20 możesz złożyć bezpośrednio z tego miejsca: kupuję PPV na FAME MMA 20 w najlepszej cenie >.

FAME MMA 20 ppv za darmo - regulamin konkursu

I. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą "FAME MMA 20 ppv za darmo" zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest LegalSport.pl Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Grzybowska 2/lok. 15, 00-131 Warszawa, zarejestrowana pond numerem KRS 0000672025, NIP 5213775609, REGON 366985699.

3. Konkurs prowadzony będzie przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.legalsport.pl oraz na serwisie Facebook https://www.facebook.com/LegalSportPL, na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień regulaminu serwisu Meta oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami danego Konkursu oraz do ich przestrzegania.

5. Wzięcie udziału w Konkursie wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs obowiązuje w okresie od dnia jego ogłoszenia do 09.02.2024 roku, do godziny 12:00. 

II. Uczestnictwo w Konkursie i zasady przyznania nagród

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, a udział w nim biorą wyłącznie pełnoletni Uczestnicy, którzy dołączą do niego poprzez spełnienie warunków zapisanych powyżej.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wszystkich powyższych punktów.

3. Do Konkursu można dołączyć w każdym momencie jego trwania. Każdy uczestnik może jednak udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi. Kolejne zgłoszenia nie będą kwalifikowane do udziału w Konkursie.

4. Nagrodami w Konkursie są: kody PPV o wartości 39,99 zł.

III. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Niniejsza informacja nie uchybia obowiązkowi informacyjnemu zawartemu w Polityce Prywatności Administratora, która jest akceptowana przez Graczy podczas wykonywania zadań konkursowych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z Konkursem jest LegalSport.pl Sp. z o. o. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@legalsport.pl

3. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –„RODO”).

4. Jeśli wyraziłeś na to zgodę, to Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail na podstawie Twojej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji handlowych na e-mail, możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę za pośrednictwem adresu mail: konkurs@legalsport.pl

5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Odbiorcą danych osobowych jest dostawca usług poczty elektronicznej oraz podmiot obsługujący systemy IT należące do  LegalSport.pl

7. Pozostałe informacje z zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności.

IV. Postępowanie Reklamacyjne

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: konkurs@legalsport.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis, nazwę konkursu i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Uczestnika.

V. Postanowienia końcowe

1. LegalSport.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, którzy nie przestrzegają Regulaminu i nadużywają zasad konkursowych.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Uczestnik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z udziału w Konkursie. Uczestnik zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Konkursu w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Uczestników w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Konkursu przez Organizatora nie będzie naruszać praw Uczestników, którzy spełnili warunki otrzymania nagród przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Konkursu.

FAQ

1️⃣ Czy jest PPV za darmo na FAME MMA 20?

Tak, jest opcja odbioru darmowego kodu PPV na FAME MMA 20. Żeby dostać za darmo PPV na FAME 20, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie.

2️⃣ Jak otrzymać na FAME MMA 20 ppv za darmo?

Wejdź do nas na stronę, odpowiedz na pytanie konkursowe i zgarnij pewny kod PPV na FAME MMA 20!

3️⃣ Dla kogo darmowy kod PPV za free na FAME MMA 20?

Każdy kibic FAME MMA 20 może odebrać za free kod PPV.

Komentarze (14)
Skomentuj artykuł pt. FAME MMA 20 ppv za darmo - konkurs
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
etzi
skomentowano ponad miesiąc temu
Najbardziej kibicuje Natanowi Marconiowi, ponieważ lubię jego postać i bardzo fajnie patrzy mi się na jego przemianę, na początkowych galach fame zlewał treningi, zdarzyło mu się polecieć w melanż, a teraz u niego w życiu alkohol oraz imprezy nie istnieją, a treningi idą pełną parą. Jest bardzo młody jak na ten świat freakfightów, bo rocznik 03, nie boi się powiedzieć tego co o kimś myśli, być może w sposób kontrowersyjny, lecz do mnie to trafia i z zaciekawieniem czekam na każdy jego występ. Zaczęło robić się o nim głośniej, gdy napluł na płatki fagaty, również kiedyś, gdy był młody, miał bodajże 15 lat, czyli jeszcze przed tym incydentem z płatkami, robił różne kontrowersyjne akcje, np. streamował na platformie youtube omegle i mówił kontrowersyjne, czasem niesmaczne teksty do osób z którymi rozmawiał, ale były to błędy młodości i mówił to do osób w swoim wieku, sam to rozumiem, bo mając 15 lat zupełnie inaczej człowiek myśli, często się nie hamuje w tym co mówi i jestem w stanie zrozumieć Natana, będąc jeszcze dzieckiem, każdy lubił być w centrum zainteresowania. Podsumowując: Natan Marcoń jest dla mnie osobą ciekawą i czekam na galę fame 20, gdzie między innymi on wystąpi.
Kacper
skomentowano ponad miesiąc temu
Najbadziej kibicuje Amadeuszowi Ferrari - tak zwany Władca Piekieł, każdy sie z niego śmieje że farmazon itp, ale gdy zaczyna wyjaśniać swoich rywali okazuje się że ma wiele racji tak jak było z Tańculą to tak samo zaczyna się robić jeśli chodzi o Wiewióra, Amaduesz jaki jest taki jest ale ma swoje zasady i robi show na konferencjach, oraz jego wali są zawsze bardzo ciekawe
Cichy
skomentowano ponad miesiąc temu
Na tej gali zdecydowanie kibicuje Josefowi Bratanowi, facet ma fenomenalne warunki fizyczne i nie mówie tutaj o samym przyrodzeniu, ale o wysokości i zasięgu ramion. Gość jest prawdziwym freakiem, nie trenuje i nie kalkuluje, idzie do przodu i chce się bić. Jego walki nigdy nie są nudne i facet daje z siebie zawsze sto procent. Miejska Jungla uuuuu
Sae
skomentowano ponad miesiąc temu
Don Kasjo, to jemu najbardziej kibicuje na tej gali, robi dobre show, wyjaśnia teraz grupkę fałszywych osób i wzbudza ogromne zainteresowanie swoją osobą, jego powrót był oczekiwany przez wielu koneserów freaków i chyba nikt się nie zawiódł, w federacji prime nie było widać tego czegoś w Kasjuszu, ale w fame jednak odnajduje się jak nigdzie indziej, jeszcze ten f2f Kasjo - Boxdel (poprowadzi Wardęga, który podobnie jak Boxdel ma konflikt z Kasjo) podgrzeję atmosferę przed sobotnią galą pełną emocji.
Patryk96
skomentowano ponad miesiąc temu
Jestem kibicem Xayoo, robi content, który mi bardzo przypada do gustu, oraz na wydarzeniach fame nie daje się nikomu sprowokować, po prostu jest sobą i nikogo nie udaje, na razie nie miał zbytnio wymagających przeciwników, teraz ma Daro Lwa, który posiada bardzo kiepski rekord na swoim koncie, jednak walczył z niezłymi osobami w swojej karierze i teraz we freakach jakby Darek trochę się odblokował, więc jak dla mnie Marcin nie będzie miał łatwo, bo na pewno to będzie jego najbardziej wymagający przeciwnik, ale wierzę, że Xayoo zanotuje 5 zwycięstwo i z tego pojedynku wyjdzie zwycięsko, oraz nadal pozostanie niepokonany.
Kamillo07
skomentowano ponad miesiąc temu
Zawodnikiem, któremu najbardziej kibicuję jest Amadeusz Ferrari Roślik. Z pewnością jest to zawodnik, obok którego nie można przejść obojętnie. Wśród fanów freakfightów znajdą się zarówno jego zwolennicy jak i przeciwnicy. Osobiście uważam, że jest to jedna z nielicznych osób, która potrafi znaleźć złoty środek pomiędzy występami na konferencjach i w oktagonie. Niewątpliwie walki, które stoczył Amadi były niezwykle ciekawe i ekscytujące. Warto przypomnieć tutaj walkę z Kamilem Łaszczykiem, której wynik rozstrzygnął się tak naprawdę w ostatnich sekundach przed końcowym gongiem. Mam nadzieję, że podobne emocje Amadeusz zapewni nam podczas sobotniej gali FAME 20, podczas której będzie miał szansę wygrać 15000000 zł. Uważam, że jest on jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa ze względu na to, że całkiem solidnie przepracował okres przygotowawczy do turnieju (w przeciwieństwie do poprzednich gal, gdzie często olewał sobie te przygotowania) Myślę, że pod względem umiejętności i charakteru jest to zawodnik wyróżniający się z całej 8.
Czesiu
skomentowano ponad miesiąc temu
Na gali FAME 20 najbardziej będę kibicował Wiewiórowi, między innymi za to jaką drogę przeszedł w fame przez te wszystkie lata, zaczynając od walki z Handke, który był o 40kg większy od Maksa, gdzie teraz jest podwójnym mistrzem federacji oraz jednocześnie jedną z legend Fame'u. Tym bardziej będę chciał trzymać za niego kciuki po tym, co działo się na ostatniej konferencji, gdy Amadeusz zachowywał się w sposób skandaliczny co jeszcze bardziej mnie motywuje do wspierania Wiewiórki oraz jednocześnie wygrania głównej nagrody w wysokości 1500000 PLN, który na to zasługuje jak nikt inny przed to jak dużo pracy w to wkłada. Oczywiście wiadomo, że dominującą płaszczyzną u Maksa jest parter co jednocześnie nie skreśla go w wygraniu głównej nagrody, gdzie jak wiadomo znacząco poprawił swoje umiejętności stójkowe, patrząc na to, że chociażby w ostatniej walce w formule K1 pokonał Josefa Bratana, który również jest groźnym jak i jednocześnie nieprzewidywalnym rywalem, niejednokrotnie trudnym do przeczytania. Kończąc, super by było móc obejrzeć kolejną edycję FAME tym bardziej podczas jubileuszowej 20-stej gali oraz móc kibicować swojemu ulubionemu freakfighterowi, także mam nadzieję, że mój komentarz również zostanie dobrze rozpatrzony oraz będę w stanie wygrać w konkursie jak i jednocześnie móc wspierać swojego ulubionego zawodnika Z pozdrowieniami dla całej ekipy LegalSport.pl
Eloo
skomentowano ponad miesiąc temu
Z wszystkich zawodników najbardziej kibicuje Boxdelowi, ponieważ Michał przeszedł ohromną metamorfozę swojej sylwetki. Uważam że bardzo dobrze wypowiada się na konferencjach i jako jedyny ma w sobie kulturę. Mam nadzieję że w sobotę udowodni Kasjuszowi że pewność siebie nie wystarczy aby wygrać i Michał da z siebie wszystko
Siemano
skomentowano ponad miesiąc temu
Z wszystkich zawodników najbardziej kibicuje Boxdelowi, ponieważ Michał przeszedł ohromną metamorfozę swojej sylwetki. Uważam że bardzo dobrze wypowiada się na konferencjach i jako jedyny ma w sobie kulturę. Mam nadzieję że w sobotę udowodni Kasjuszowi że pewność siebie nie wystarczy aby wygrać i Michał da z siebie wszystko
Patryk
skomentowano ponad miesiąc temu
Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka to nie tylko wybitny zawodnik, ale także inspirująca postać, która zdobyła moje serce swoją determinacją, umiejętnościami i charakterem. Istnieje wiele powodów, dla których Maksymilian stał się moim ulubionym zawodnikiem. Po pierwsze, jego niesamowite umiejętności w grze są niezaprzeczalne. Niezależnie od tego, czy gra na profesjonalnych turniejach czy w casualowych rozgrywkach, zawsze demonstruje on doskonałą technikę, strategiczne podejście i niezwykłą precyzję. Jego zdolności przekładają się na regularne osiągnięcia i sukcesy na wielu arenach gamingowych. Po drugie, Maksymilian nie tylko odnosi sukcesy w grze, ale także promuje pozytywną postawę i fair play. Jego profesjonalizm oraz szacunek dla przeciwników i współgraczy stanowią wzór dla wielu fanów, w tym także dla mnie. Jego postawa na i poza ekranem inspiruje do dążenia do doskonałości w każdym aspekcie życia. Po trzecie, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka angażuje się w społeczność gamingową i stara się wpływać na jej rozwój. Poprzez udział w wydarzeniach charytatywnych, streaming, czy udzielanie porad mniej doświadczonym graczom, aktywnie wspiera rozwój społeczności graczy i promuje pozytywne wartości w świecie e-sportu. Ogólnie rzecz biorąc, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka nie tylko imponuje swoimi umiejętnościami w grze, ale także inspiruje jako jednostka, która promuje pozytywne wartości i zaangażowanie społecznościowe. Dlatego właśnie jest on moim ulubionym zawodnikiem, którego podziwiam i wspieram w jego gamingowej podróży.
Natalia
skomentowano ponad miesiąc temu
Najbardziej kibicuje Amadeuszowi Ferrariemu. Mysle ze ma szabse wygrac turniej ze wzgledu na jego powolanie do walki i motywacje . Bedzie stanie kazdego pokonac ,poblemu nie bedzie nawet z wiewiorem lub arkiem patrzac na poprzednia konferencje gdzie strasznie Amadi sie odpalil.Patrzac na jego postep jest w stanie pokonac nawet Polaka .Jest bardzo oddany temu i mysle ze w finale zmierzy sie z Adim ktoremu tez bardzo kibicuje, lecz tak czy inaczej mysle ze wygra Ferrari :).
talcia
skomentowano ponad miesiąc temu
Witam. Na Famemma 20 najbardziej kibicuję Adrianowi Polakowi. Jest duzo plotek na temat jego osoby publicznej jak i prywatnej ale tutaj liczy sie walka. Uwazam ze jest w bardzo podobnej formie co Amadeusz Ferrari, ale od poczatku fame'u caly czas Adi wygrywał, mimo ze od fame 13 sie nie zmierzyli to widze progress u nich dwoch. W finale pewnie dojdzie do rewanzu Amadeusza z Polakiem ,gdzie nie usuwam opcji ze Ferrari bedxie chcial sie zemscic na nim za te wszystkie przegrane z nim walki. Mimo wszystko i tak kibicuje Polakowi.
Traktor Samochodowy
skomentowano ponad miesiąc temu
Czesc! Moim faworytem na Fame20 zdecydowanie jest Tuszol. Uwielbiam ogladac bungee i bardzo mu kibicuje aby bylo BUNGEE 5:0 .Nie mowie o wronku bo jest to jego 1 walka i mysle ze roznie moze byc a tuszol wyglada na uzdolnionego fizycznie wiec mysle ze ta walka bedzie jego
wariaciunio
skomentowano ponad miesiąc temu
Fame 20 zbliża się wielkimi krokami! Zapowiada się najbardziej emocjonująca gala freakowa w historii. Najbardziej trzymam kciuki za Dawida Malczyńskiego. Obserwuje tego influencera od wielu, wielu lat zarówno na platformie YT, jak i w Fame. Polubiłem go natychmiastowo! Jest osobą szczerą, wrażliwą, inteligentną, ale i potrafi wyjaśnić swojego oponenta. W pierwszym starciu na Fame 20 podejmie walkę z Filipkiem. Sądzę, że zakończy ją w 2 rundzie przez techniczny nokaut. Jest tutaj mocnym underdogiem - kurs 1.18 mówi za siebie. Jego wrażliwość, wielkie serce do ludzi ujmuje mnie całkowicie. Ogromnie trzymam za niego kciuki i bardzo wierzę, że umiejętności jakie pozyskał po okresie nieobecności pokażą swoje. Jest wielkim wzorem do naśladowania, mówi o leczeniu się o psychologa, czym motywuje młodzież. Uwielbiam go. Dawid let;'s goooo!!!
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.