środa, 12 grudnia 2018
Najnowsze: Blik u bukmachera Milenium

Kapitał zakładowy legalnego bukmachera

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych bukmacherzy mogą prowadzić działalność na terenie Polski wyłącznie w formie spółki akcyjnej (SA) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). W porównaniu z firmami działającymi w innych branżach, ustawodawca wymaga jednak od nich posiadania o wiele wyższego kapitału zakładowego.
Zdjęcie do tekstu o kapitale zakładowym bukmachera
Legalny bukmacher musi mieć aż 2 000 000 zł kapitału zakładowego

Legalnie działające podmioty, organizujące zakłady wzajemne, muszą nie tylko uzyskać zezwolenie Ministra Finansów, ale także spełnić szereg innych wymogów natury finansowej (np. wnieść zabezpieczenie finansowe – o których więcej pisaliśmy w tym tekście – czy dokonać opłat za uzyskanie licencji). Jednym z nich posiadanie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 2 000 000 zł, niezależnie od tego, czy jest to spółka akcyjna czy z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ile kapitału zakładowego musi mieć bukmacher?

Zasady prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych określa ustawa o grach losowych. 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie jej nowelizacja, zgodnie z którą firmy te mogą funkcjonować w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę na terenie RP albo spółek działających na zasadach właściwych dla tych spółek z siedzibą na terytorium państw Unii Europejskiej (UE) lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – określa to art. 6 ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy hazardowej wysokość kapitału zakładowego spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzących działalność bukmacherską nie może być niższa niż 2 000 000 zł, przy czym w przypadku spółek mających siedzibę w kraju UE lub EFTA, których kapitał zakładowy wyrażono w obcej walucie, jego wartość przelicza się na złotówki według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Kapitał zakładowy stanowi wkład wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, który wnoszą oni podczas zakładania spółki.

Spełnienie ustawowych wymogów nie stanowi dla licencjonowanych spółek bukmacherskich problemu – wiele z nich znacznie przekracza wymagane przez ustawodawcę 2 000 000 zł.
Wysokość kapitału zakładowego działających w Polsce legalnych firm bukmacherskich przedstawiamy poniżej:

 • LVbet – kapitał zakładowy 2 025 000 zł,
 • forBet – kapitał zakładowy 2 376 000 zł
 • STS – kapitał zakładowy 2 496 000 zł
 • Superbet – kapitał zakładowy 2 000 000 zł
 • Fortuna – kapitał zakładowy 2 376 000 zł
 • Milenium – kapitał zakładowy 3 477 600 zł
 • Totolotek – kapitał zakładowy 14 700 000 zł
 • E-TOTO – kapitał zakładowy 8 946 300 zł
 • Totalbet – kapitał zakładowy 2 000 000 zł

Dlaczego kapitał zakładowy spółek bukmacherskich musi być wysoki?

kapitał zakładowy LVbet
Informacja na temat wysokości kapitału zakładowego firmy bukmacherskiej LVbet

Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych (czyli SA i Sp. z o.o.), jedynych form prawnych w jakich mogą działać bukmacherzy, reguluje kodeks spółek handlowych (ksh). Ustawa o grach losowych zawiera jedynie szczególne postanowienia dotyczące wysokości ich kapitału zakładowego. Należy zaznaczyć, że w porównaniu ze spółkami działającymi na zasadach ogólnych określonych w kodeksie handlowym (nie prowadzących działalności hazardowej), licencjonowani bukmacherzy muszą przy rejestracji wnieść 400 razy większą kwotę niż wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sp. z o.o. wymaga się bowiem jedynie co najmniej 5 000 zł (art. 154 ust. 1 ksh), a przy spółkach akcyjnych – 100 000 zł kapitału zakładowego (art. 308 ust. 1 ksh). Podanie jedynie wartości minimalnych kapitału zakładowego oznacza, że można wnieść wyższą kwotę, a podczas dalszego działania jest możliwe jego podwyższenie na zasadach określonych w kodeksie handlowym.

Rozpoczynając działalność bukmacherską w formie spółki z ograniczoną działalnością lub akcyjnej wymagana kwota 2 000 000 zł kapitału zakładowego może być wniesiona nie tylko pieniędzmi, ale także w formie wkładów niepieniężnych, tzw. aportów (mogą to być np. nieruchomości, maszyny czy patenty, ale też najem lub dzierżawa) – zgodnie z art. 329 § 1 ksh i 158 ust. 1 ksh.

Tak znacząca różnica w wysokości kapitału zakładowego wynika z funkcji, jaką pełni on w spółkach kapitałowych. Jego celem jest zapewnienie środków finansowych do funkcjonowania spółek, zwłaszcza na początku działalności. Wartość kapitału zakładowego świadczy o stabilności podmiotu i jego kondycji ekonomicznej. W przypadku działalności bukmacherskiej ustawodawca wymaga kilkukrotnie wyższego kapitału zakładowego, aby uchronić osoby obstawiające przed niewypłacalnością firmy. Spółka decydująca się na prowadzenie tego typu działalności musi posiadać co najmniej 2 000 000 zł – kapitał ten ma zapewnić utrzymanie jej płynności finansowej i wypłacalności. Powszechnie uważa się, że stanowi on gwarancję dla wierzycieli na wypadek upadłości spółki.

Informacje na temat wysokości kapitału zakładowego innych firm hazardowych znajdziecie tutaj.

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

 • Ustawa o grach hazardowych wymaga od spółek bukmacherskich posiadania co najmniej 2 000 000 zł kapitału zakładowego, czyli 400 razy więcej niż wspólnicy sp. z o.o. i 20 razy więcej niż akcjonariusze spółek akcyjnych, którzy działają na zasadach ogólnych
 • Powodem ustanowienia tak wysokiego kapitału zakładowego dla firm, organizujących zakłady wzajemne, jest zabezpieczenie interesów graczy i wierzycieli przed jej niewypłacalnością
Źródła
Zwiń
 1. Babiarz S., Aromiński K., Ustawa o grach hazardowych Komentarz,Warszawa 2018,
 2. Hejnar J., Micherda B., Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki, Warszawa 2011.

Komentarze i opinie (0)

Kapitał zakładowy legalnego bukmachera
Zgłoś uwagi do strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.