środa, 19 czerwca 2024

Ustawa hazardowa a dane osobowe

08.01.2024, 08:10
Autor: �. Olender
Spis treści
Rozwiń
 1. Co ustawamówi na temat danych osobowych graczy bukmacherskich?
 2. Czy ustawa hazardowa precyzuje, jakie dane osobowe trzeba podawać
 3. Z jakich przepisów wynika, które dane graczy posiadają operatorzy?
 4. Warto wiedzieć
Na jakiej podstawie bukmacher wymaga moich danych osobowych?
Dlaczego u bukmachera muszę podawać dane osobowe?

 Odpowiedź jest prosta: autoryzowane spółki przestrzegają przepisów, które wymagają weryfikowania tożsamości graczy.

Bardziej złożone jest określenie podstawy prawnej, która uprawnia legalnych bukmacherów do żądania podania przez graczy ich danych, a więc imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania, a także numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru konta bankowego.

1
★★★★★
★★★★★
Ocena: 4.7
2
★★★★★
★★★★★
Ocena: 4.6
3
★★★★★
★★★★★
Ocena: 4.8

Kwestię tą reguluje nie tylko to ustawa o grach hazardowych, ale także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet (dalej: rozporządzenie MF w sprawie archiwizacji danych).

Co ustawamówi na temat danych osobowych graczy bukmacherskich?

Znowelizowany art. 3a1 tej ustawy wprost stanowi, że jej postanowienia obejmują gry hazardowe urządzane na terenie RP, kierowane do Polaków albo dostępne lub reklamowane w języku polskim, a więc również zakłady wzajemne online. Z tego wynika że gracze, korzystający z usług licencjonowanych buków, podlegają jej postanowieniom.

W związku z tym operatorzy, przyjmujący zakłady bukmacherskie w sieci, mogą na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy przetwarzać następujące dane osobowe gracza, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

 • nazwisko i imiona usługobiorcy
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • adres zameldowania na pobyt stały
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3
 • adresy elektroniczne usługobiorcy

Bukmacher może również przetwarzać inne dane, niezbędne do umożliwienia stawiania zakładów (art. 18 ust. 2 ww. ustawy).

Przepisy te dają zatem spółkom, organizującym typowanie wyników sportowych przez Internet, ogólne upoważnienie do przetwarzania wyżej wymienionych danych (usługodawca, czyli bukmacher, może je przetwarzać, ale z tego przepisu nie wynika obowiązek ich podawania przez gracza). Czym jest samo przetwarzanie danych? Ustawa o ochronie danych osobowych definiuje je jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie (art. 7 pkt 2). Warunkiem uzyskania tych informacji jest „niezbędność” ich posiadania do realizowania usługi. O tym, czy akurat te dane są konieczne dla przyjmowania zakładów wzajemnych, można wywnioskować z przepisów hazardowych.

Czy ustawa hazardowa precyzuje, jakie dane osobowe trzeba podawać

Archiwizacja danych - rozporządzenie MF
Fragment Rozporządzenia MF w sprawie archiwizacji danych osobowych

W ustawie o grach losowych nie ma przepisów dokładnie wymieniających informacje, które spółka przyjmująca zakłady powinna uzyskać od graczy przy zakładaniu konta w sieci. Operatorzy internetowi muszą na mocy art. 15i ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, którego elementem jest procedura weryfikacji pełnoletności graczy oraz rejestracji klienta jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry. Aby zrealizować ten cel, bukmacherzy żądają przekazania danych osobowych oraz skanu lub zdjęcia dowodu tożsamości na dowód wiarygodności podanych informacji (tu przeczytasz więcej o tym, jakie dane osobowe wykorzystują legalni bukmacherzy i jak ich procedury mają się do przepisów unijnych RODO).

Obowiązek posiadania danych identyfikujących gracza wynika z art. 15d ust. 3 ustawy hazardowej. Zgodnie z nim bukmacher online jest obowiązany prowadzić(…) archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji gracza. Aby uściślić zakres przechowywanych danych, Minister Finansów wydał rozporządzenie (na podstawie art. 15d ust. 8).

Z jakich przepisów wynika, które dane graczy posiadają operatorzy?

Rozporządzenie MF w sprawie archiwizacji danych precyzuje, jakie informacje muszą być przechowywane przez autoryzowanych operatorów. Zgodnie z § 5 pkt 3 należą do nich m.in. dane niezbędne do identyfikacji uczestnika zakładu wzajemnego, obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko

b) adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej

c) identyfikator pozwalający na dostęp do konta (login)

d) pseudonim – nazwę uczestnika zakładu wzajemnego, jeżeli jest inna niż login

oraz numer rachunku płatniczego gracza (§ 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia).

Logicznym jest więc, że aby archiwizować te dane, bukmacher musi je posiadać. Mając zatem na uwadze postanowienia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy hazardowej można stwierdzić, że podanie tych informacji jest prawnie uzasadnione.

Warto wiedzieć

 • Ustawa o oświadczeniu usług drogą elektroniczną upoważnienia bukmacherów online do uzyskania danych osobowych graczy
 • Rejestracja graczy i weryfikacja ich pełnoletności jest ustawowym obowiązkiem operatorów, przyjmujących zakłady wzajemne
 • W tym celu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie archiwizacji danych, mogą oni archiwizować dane personalne, takie jak PESEL, adres zamieszkania oraz numer konta bankowego klientów
Źródła
Zwiń
 1. Babiarz S., Aromiński K., Ustawa o grach hazardowych Komentarz,Warszawa 2018,
 2. Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004.
Komentarze (0)
Skomentuj artykuł pt. Ustawa hazardowa a dane osobowe
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.