poniedziałek, 17 czerwca 2024

Wniosek o licencję na organizację zakładów online

08.01.2024, 09:42
Autor: �. Olender
Spis treści
Rozwiń
 1. W jakim trybie składa i rozpatruje się wniosek o licencję?
 2. Co musi zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia
 3. Warto wiedzieć
prawnik stawiający pieczęć na dokumencie
Czym jest wniosek o licencję na działalność bukmacherską i co musi zawierać?

Wniosek o licencję na organizację zakładów wzajemnych zawiera dokumenty świadczące o tym, że dana firma spełnia ustawowe wymogi konieczne dla prowadzenia działalności bukmacherskiej. 

Od odmownej decyzji MF przysługuje odwołanie (trzeba je złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji). Jeśli wydano postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, można złożyć na nie zażalenie w ciągu 7 dni od doręczenia postanowienia. Oba środki odwoławcze rozpatruje MF.

W jakim trybie składa i rozpatruje się wniosek o licencję?

Ustawa hazardowa jasno określa, kto może ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na organizowanie zakładów wzajemnych – są to spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę w Polsce albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek z siedzibą na terenie państw Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Spółki zagraniczne powinny ustanowić przedstawiciela lub oddział na terytorium RP. Ich kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 2 000 000 zł (art. 10 ust. 1 pkt 2). Firmy niespełniające tych podstawowych kryteriów nie mogą prowadzić działalności bukmacherskiej, więc ich wnioski zostaną odrzucone.

Wniosek o licencję Ministerstwa Finansów składa się (listownie lub w urzędzie) na adres Ministra Finansów (na adres ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa). Na jego rozpatrzenie MF ma 6 miesięcy od dnia jego złożenia (art. 40 ust. 1). Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje, że spółka musi uiścić opłatę za udzielenie licencji – jej wysokość zależy od ilości stacjonarnych punktów przyjmowania zakładów oraz od tego, czy będą one przyjmowane także przez Internet (art. 69 ust pkt 3 ustawy hazardowej).

Co musi zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia

Dokładne wyliczenie dokumentów, jakie należy załączyć do wniosku, znajduje się w art. 36 ustawy hazardowej. Do najważniejszych jego elementów należą:

 • projekt regulaminu zakładów wzajemnych
 • przewidywana data rozpoczęcia działalności
 • rodzaj oraz liczba zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet
 • opis organizacji i funkcjonowania punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału
 • studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności
 • szacunkowa wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy
 • zgoda organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników
 • proponowane warunki złożenia zabezpieczenia finansowego z art. 63
 • zgoda władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z budynku (lokalu) do przyjmowania w nim zakładów wzajemnych

Wniosek o licencję na działalność bukmacherską online musi zgodnie z art. 36 pkt 8a dodatkowo zawierać:

 • adres i dokumentację techniczną strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów
 • zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez graczy
 • ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności,
 • zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu

Poza tym należy złożyć dokumenty dotyczące samej spółki (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, statut, informacje o jej statusie prawnym i sytuacji finansowej, dane personalne członków zarządu). Należy również udokumentować legalność źródeł pochodzenia kapitału oraz zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (można złożyć tylko oświadczenie).

Konieczne jest również załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania. Do MF należy złożyć oświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi, celnymi i składkami ZUS oraz niekaralności akcjonariuszy (wspólników) za przestępstwa związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (w Polsce lub innym kraju UE). Tu znajdziecie szczegółowe informacje o tym, co powinien zawierać wniosek o licencję bukmacherską. Wszystkie dane w artykule są oparte na informacjach uzyskach do Ministerstwa Finansów.

Warto wiedzieć

 • Wniosek o licencję na organizowanie zakładów wzajemnych mogą składać wyłącznie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę w Polsce albo w kraju UE lub EFTA
 • MF rozpatruje wniosek w terminie 6 miesięcy od jego złożenia
 • We wniosku należy przedstawić m.in. projekt regulaminu zakładu bukmacherskiego oraz studium ekonomiczno-finansowe określające przewidywaną rentowność
Źródła
Zwiń
 1. Babiarz S., Aromiński K., Ustawa o grach hazardowych Komentarz,Warszawa 2018.
Komentarze (0)
Skomentuj artykuł pt. Wniosek o licencję na organizację zakładów online
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.

Inni czytali również

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.