poniedziałek, 17 stycznia 2022
Najnowsze: Kupon na piłkarski weekend w Superbet

Co musi zawierać wniosek o przyznanie licencji

Jakie warunki muszą spełnić bukmacherzy, aby legalnie świadczyć usługi w naszym kraju?

Odbierz kod promocyjny SuperBet Oferta na bonus SuperBet VIP ważna do 31 stycznia 2022
Spis treści
Rozwiń
 1. Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać zezwolenie MF
  1. Dodatkowe wnioski dla zagranicznych bukmacherów
 2. Dodatkowe wymogi do wniosku o zezwolenie MF
 3. Warto wiedzieć
dokumenty do wniosku o licencję MF
Jakie dokumenty musi przedłożyć bukmacher, starający się o licencję MF?

Przyjmowaniem zakładów wzajemnych mogą zajmować się jedynie polskie spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 LISTA LEGALNYCH BUKÓW 
Zestawienie koncesjonowanych bukmacherów z kodem promocyjnym

Prawo takie mają również spółki, działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – są to zagraniczni bukmacherzy, o których mowa w art. 7a ust.1.

Jakie dokumenty należy złożyć, by uzyskać zezwolenie MF

Wyliczenie dokumentów, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych określa art. 36 ustawy hazardowej. Zgodnie z tym artykułem, by móc ubiegać się o licencję Ministerstwa Finansów, bukmacher musi przedłożyć:

1) w przypadku spółki mającej siedzibę na terenie RP odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) oznaczenie imienne akcji lub udziałów z określoną ich wartością nominalną.

3) informacje o obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej.

4) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości, informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego) akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki; w przypadku spółek handlowych będących akcjonariuszami (wspólnikami) – również informacje o ich obecnym i przeszłym statusie prawnym oraz o sytuacji finansowej.

6) odpis dokumentów zawierających zgodę władającego budynkiem (lokalem) na korzystanie z niego w celu prowadzenia punktu przyjmowania zakładów wzajemnych.

7) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności bukmacherskiej.

8) przewidywany rodzaj oraz liczbę zakładów wraz ze wskazaniem, czy zakłady będą urządzane przez sieć Internet (online).

9) szacunkową wielkość zatrudnienia, z określeniem stanowisk pracy.

10) opis organizacji i funkcjonowania punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w szczególności zasady przechowywania i ewidencjonowania zakładu wzajemnego.

Najlepsze bonusy powitalne od legalnych polskich bukmacherów internetowych

11) studium ekonomiczno-finansowe, zawierające co najmniej określenie inwestycji i przewidywanej rentowności.

12) projekty regulaminów zakładów wzajemnych.

13) proponowane warunki złożenia zabezpieczenia finansowego.

14) zgodę organizatorów współzawodnictwa sportowego na wykorzystywanie ich wyników.

16) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia kapitału.

17) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą należności podatkowych, celnych oraz składek ZUS.

18) oświadczenia akcjonariuszy (wspólników) będących osobami fizycznymi, reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, lub członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego UE lub EFTA w sprawach o przestępstwa związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

19) aktualne zaświadczenia, że akcjonariusze (wspólnicy) będący osobami fizycznymi, reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki, oraz członkowie zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na terytorium państwa członkowskiego UE.

20) dokumenty wydane przez właściwe władze potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku gdy przepisy nie przewidują wydania takiego dokumentu – oświadczenie spółki potwierdzające zgodność działań spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

21) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania.

Dodatkowe wnioski dla zagranicznych bukmacherów

 • odpis umowy lub statutu spółki oraz numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy z przedstawicielem, albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki (art. 36 pkt 1a)
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie gier bingo pieniężne lub zakładów wzajemnych w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim (EFTA) (art. 36 pkt 22)
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3 (art. 36a)

Dodatkowe wymogi do wniosku o zezwolenie MF

Zgodnie z art. 36 pkt 8a ustawy hazardowej, by móc ubiegać się o licencję na organizację działalności bukmacherskiej za pośrednictwem internetu (online), bukmacher powinien podać:

a) adres i dokumentację techniczną strony internetowej, która będzie wykorzystywana do urządzania zakładów.

b) projektowane zasady weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników zakładów.

c) ekspertyzę dowodów udziału w zakładach potwierdzającą ich zabezpieczenie przed ingerencją osób nieuprawnionych i możliwość weryfikacji ich autentyczności.

d) zasady przechowywania i ewidencjonowania kapitału zakładu.

 

Warto wiedzieć

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (oraz oferowanie bonusów powitalnych) powinien zawierać dokumenty wskazane w art. 36 ustawy hazardowej
 • Dodatkowe wymogi dotyczą zagranicznych bukmacherów oraz spółki pragnące organizować zakłady sportowe przez Internet
Źródła
Zwiń
 1. Babiarz S., Aromiński K., Ustawa o grach hazardowych Komentarz,Warszawa 2018.

Inni czytali również

Komentarze i opinie (0)

Co musi zawierać wniosek o przyznanie licencji
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.