poniedziałek, 22 lipca 2024

Jak uzyskać zaświadczenie o wygranej u bukmachera

06.06.2024, 17:31
Autor: M. Stępień
Spis treści
Rozwiń
 1. Imienne zaświadczenie o wygranej u bukmachera – co to jest?
  1. Po co mi zaświadczenie o wygranej w zakładach?
  2. Zaświadczenie o wygranej u bukmachera – podstawa prawna
 2. Jak zdobyć zaświadczenie o wygranej u bukmachera?
  1. Certyfikat o wygranej dla konta tymczasowego
  2. Poświadczenie wygranej u bukmachera stacjonarnego
  3. Kiedy można wystąpić o dowód wygranej?
 3. FAQ - pytania i odpowiedzi
Zaświadczenie o wygranej w zakładach bukmacherskich - poradnik

W temacie rozliczania wygranych bukmacherskich zazwyczaj najbardziej interesuje nas kwestia podatków, które od środków z trafionych kuponów odprowadza operator. Ponieważ na nas nie spoczywają w związku z wygraną żadne obowiązki, najczęściej nie mamy świadomości o istnieniu zaświadczenia o wypłaconych od bukmachera pieniądzach.

Tymczasem regularne wygrywanie u bukmachera, zwłaszcza dużych sum, może pociągnąć za sobą konieczność udowodnienia, że nasze aktywa pochodzą z legalnego źródła. I wówczas przydaje się właśnie imienne zaświadczenie o środkach finansowych uzyskanych w zakładach sportowych.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy poradnik, jak zdobyć poświadczenie o wygranej w zakładach sportowych, ile mamy czasu na zgłoszenie takiego żądania oraz jak i gdzie możemy odebrać certyfikat.

Imienne zaświadczenie o wygranej u bukmachera – co to jest?

Mówiąc najprościej, imienne poświadczenie to dokument potwierdzający naszą wygraną w zakładach sportowych u danego operatora. Taki certyfikat poświadcza, kiedy nasz kupon rozliczono jako trafiony, jaka była jej kwota i kiedy została wypłacona. Operator zakładów sportowych ma obowiązek nam wydać dokument na nasze żądanie – nie wystawia takich druków bez wezwania.

Informacje znajdujące się na poświadczeniu środków finansowych uzyskanych od bukmachera

 • Dane osobowe gracza (imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL
 • Rodzaj gry hazardowej (w tym przypadku zakłady sportowe)
 • Data i miejsce uzyskania wygranej
 • Kwota zdobytych środków finansowych

Warto pamiętać, że zaświadczenie o wygranej musi zostać przez gracza podpisane w momencie jego odbioru, dlatego należy się po nie zgłosić do siedziby firmy lub do punktu stacjonarnego buka (o ile takie prowadzi). Nie ma możliwości wysyłki certyfikatu pocztą, jednak odbiór jest możliwy przez pośrednika z upoważnieniem poświadczonym notarialnie. Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, przy czym gracz otrzymuje oryginał, a bukmacher odpis.

Zakłady bukmacherskie Fortuna
W Fortunie masz 24h na wystąpienie o certyfikat wygranej
Przejście do bukmachera

Imienne zaświadczenie możesz uzyskać od każdego legalnego bukmachera z licencją Ministerstwa Finansów. Nie ma znaczenia, czy operator oferuje swoje usługi stacjonarnie czy online – każdego zobowiązuje do wydania nam poświadczenia polska ustawa hazardowa.

To oznacza jednocześnie, że grając u nielegalnego w Polsce bukmachera zaświadczenia możesz nie otrzymać, bo nie wiążą go zapisy obowiązującej z naszym kraju ustawy hazardowej. Przy czym warto dodać, że brak dokumentu może być Twoim najmniejszym problemem – gra u bukmacherów bez licencji MF wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi (m.in. konieczność zwrotu całości uzyskanych środków, niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek – tu więcej o tym, jakie kary grożą za grę u nielegalnego buka).

Certyfikat o wygranej z zakładów sportowych musisz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika. Nie ma możliwości wysyłki poświadczenia pocztą ani kurierem.

By uniknąć takich problemów, zawsze korzystaj tylko z usług legalnych bukmacherów, którzy posiadają stosowane zezwolenia na organizację zakładów sportowych w naszym kraju. A jest w czym wybierać, bo obecnie w Polsce działa 25 operatorów (lista legalnych bukmacherów - sprawdź), a każdy z nich ma obowiązek wystawić Ci poświadczenie o środkach zdobytych na typowaniu.

Po co mi zaświadczenie o wygranej w zakładach?

Zaświadczenie o wygranej u bukmachera może posłużyć jako dowód, że Twoje pieniądze pochodzą z legalnego źródła. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku wysokich wygranych, które chcemy przeznaczyć na inwestycję, np. zakup samochodu, mieszkania czy innych aktywów.

Jeśli dla kwot, które chcemy przeznaczyć na zakup, nie mamy pokrycia w innych dochodach (przychody z tytułu umowy o pracę lub innych umów, prowadzenie działalności gospodarczej, darowizny, renta), to dokument będzie dla nas zabezpieczeniem potwierdzającym legalność środków w przypadku ewentualnej kontroli z Urzędu Skarbowego.

Warto dodać, że o zaświadczenie możemy, ale nie musimy występować, niezależnie od uzyskanej kwoty. Jeśli jednak nie będziemy mogli wykazać pochodzenia naszych środków podczas kontroli US, to urzędnicy mogą uznać, że nasze inwestycje nie mają pokrycia w dochodach i stwierdzić, że środki na nie pochodzą z nieujawnionego lub nielegalnego źródła.

To zaś wiąże się z zasądzeniem podatku w wysokości 75% kwoty nieujawnionych przychodów. Co ważne, ciężar udowodnienia legalności przychodów w sporze z Urzędem Skarbowym spoczywa na osobie kontrolowanej – bez poświadczenia możemy mieć to zadanie utrudnione.

US ma 5 lat na przeprowadzenie kontroli naszych dochodów, dlatego zaświadczenie o środkach pieniężnych uzyskanych od bukmachera powinniśmy przechowywać co najmniej przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym środki zostały nam przekazane.

Zaświadczenie o wygranej u bukmachera – podstawa prawna

Obowiązek wystawiania imiennych poświadczeń o wygranych bukmacherskich nakłada na operatorów ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a konkretnie Art. 20. . Jak mówi punk pierwszy tego artykułu:

Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany, na żądanie uczestnika takiej gry, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

Warto zauważyć, że ustawa określa, że dokument wydawany jest tylko na żądanie uczestnika gry hazardowej, a więc nie otrzymamy go automatycznie do każdej wygranej, nawet jeśli jest bardzo wysoka. W takim przypadku również musimy sami wystąpić do bukmachera o udostępnienie nam zaświadczenia.

Zaświadczenie o wygranej u bukmachera - wzór dokumentu

Należy również pamiętać, że taki sam obowiązek (wydawania poświadczeń o wygranych), zgodnie z zapisami ustawy, spoczywa na każdym podmiocie organizującym w Polsce legalne gry hazardowe – niezależnie od tego, czy są to zakłady bukmacherskie, turniej pokerowy czy gra na automacie. A więc zawsze w przypadku uzyskania środków finansowych z gry hazardowej, organizowanej przez podmiot legalny w naszym kraju, mamy prawo wystąpić o certyfikat uzyskania środków pieniężnych.

Zaświadczenia o niskich wygranych

Ustawa hazardowa nie precyzuje minimalnej kwoty, od jakiej możemy się ubiegać o wystawienie certyfikatu o uzyskanych od bukmachera środkach pieniężnych. Teoretycznie więc, zgodnie z prawem, możemy zażądać od bukmachera zaświadczenia nawet w przypadku bardzo niskiej wygranej, wynoszącej 5 zł lub 10 zł. W praktyce jednak bukmacher może robić uzasadnione problemy dla poświadczeń dotyczących trafionych kuponów o niskich wartościach.

Zagłosuj

Czy występowałeś kiedykolwiek o certyfikat wygranej od bukmachera?

Zaświadczenie o wygranej u bukmachera - ankieta
Tak
Nie

Wynika to a faktu, że dla operatora wystawianie takich certyfikatów to problem. Przede wszystkim angażuje pracowników, wymaga osobistego przekazania dokumentu, a także wiąże się z obowiązkiem archiwizacji zaświadczenia przez okres 5 lat. Jest więc oczywistym, że operatorom zależy na tym, by takich dokumentów wydawać jak najmniej.

Podstawowe bariery w tym zakresie określa regulamin bukmachera i praktyka. Takie ograniczenia są dwa:

 • bariera czasowa - czyli bardzo krótki czas, w jakim możemy złożyć dyspozycję o wydanie certyfikatu
 • bariera odległościowa - czyli konieczność udania się po poświadczenie do siedziby operatora (jeśli działa tylko online) lub do lokalu naziemnego

Oczywiście w przypadku wysokiej wygranej nawet takie ograniczenia nie będą dla nas problemem, jednak istnieje wysoka szansa, że dla trafionego kuponu o niskiej wartości nie będzie nam się chciało angażować w uzyskanie takiego poświadczenia, choć teoretycznie mamy do tego prawo. 

Jak zdobyć zaświadczenie o wygranej u bukmachera?

By uzyskać od operatora gier sportowych poświadczenie o wygranej, wystarczy złożyć wniosek poprzez wiadomość e-mail na wskazany w regulaminie adres e-mail. Przed wysłaniem wiadomości z żądaniem wydania dokumentu warto jednak skontaktować się z pracownikami BOK, np. poprzez czat, by zapoznać się z procedurami, obowiązującymi u danego buka. Warto również zapoznać się z regulaminem operatora, który te kwestie powinien szczegółowo regulować.

Zwłaszcza, że procedury mogą się od siebie różnić. Przykładowo, w Fortunie w celu wystąpienia o poświadczenie należy wysłać wiadomość na adres e- mail zaswiadczenia@efortuna.pl, a w STS proces odbywa się bezpośrednio na naszym koncie gracza: po zalogowaniu się musimy wybrać przycisk Zaświadczenia i wskazać numer kuponu oraz lokal, w którym odbierzemy poświadczenie. Największy polski buk jest jednak wyjątkiem, bo u zdecydowanej większości operatorów żądanie certyfikatu zgłaszamy mailowo.

W zgłoszeniu o wydanie dokumentu potwierdzającego wygraną musimy podać:

 • numer trafionego kuponu / trafionych kuponów
 • adres punktu stacjonarnego, w którym chcemy odebrać zaświadczenie

Jeśli bukmacher nie prowadzi punktów stacjonarnych, to odbiór certyfikatu jest możliwy w jego siedzibie.

Gdy nasze poświadczenie będzie gotowe do odbioru w ustalonym punkcie, otrzymamy wiadomość mailową lub telefoniczną od pracownika bukmachera. Jeśli konieczny jest odbiór w siedzibie operatora, przedstawiciel bukmachera skontaktuje się z nami w celu potwierdzenia miejsca oraz określenia daty odbioru dokumentu.

Certyfikat o wygranej dla konta tymczasowego

Możemy zażyczyć sobie poświadczenia dotyczącego środków z trafionego kuponu postawionego z konta które nie zostało w pełni zweryfikowane (tzw. konto tymczasowe). W zdecydowanej większości przypadków procedura ubiegania się o pisemny dowód dla takiej wygranej nie różni się niczym od żądania certyfikatu dla konta stałego. 

Jedynym bukmacherem, którego regulamin precyzyjnie reguluje tę kwestię, jest forBET. Jak wskazuje bukmacher:

Ponadto, w przypadku wygranych uzyskanych z Zakładów zawartych na eKoncie tymczasowym, w celu otrzymania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej Uczestnik jest uprzednio zobowiązany do dokonania pełnej rejestracji na zasadach określonych w §3 niniejszego Regulaminu i utworzenia eKonta stałego.

Żaden z pozostałych bukmacherów nie precyzuje w swoim regulaminie kwestii zaświadczenia dla trafionego kuponu z konta nie w pełni zweryfikowanego. Jeśli jednak chcemy otrzymać poświadczenie dla wygranej z konta tymczasowego i mamy jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta danego operatora.

Poświadczenie wygranej u bukmachera stacjonarnego

Zaświadczenia o wygranej w zakładach sportowych możesz zażądać nie tylko wówczas, gdy swój trafiony kupon postawiłeś przez internet - na stronie www lub w apce mobilnej bukmachera. Masz takie prawo również w przypadku środków pieniężnych, uzyskanych z kuponów postawionych stacjonarnie.

Zakłady bukmacherskie Superbet
Jeśli w Superbet trafiłeś kupon stacjonarny, to o poświadczenie zdobytej sumy możesz zgłosić się do osoby prowadzącej lokal naziemny
Idę do bukmachera

Jak to zrobić? W celu uzyskania poświadczenia musisz zgłosić się do osoby obsługującej punkt bukmacherski danego operatora. Co ważne, może to być dowolny lokal, niekoniecznie ten, w którym postawiłeś swój kupon. Pamiętaj, że - o ile regulamin bukmachera nie określa inaczej - o certyfikat możesz wystąpić tylko u kasjera - dyspozycji nie możesz złożyć przez terminal bukmacherski, jeśli takie jest w punkcie dostępny.

Kiedy można wystąpić o dowód wygranej?

Czas, jaki mamy na złożenie wniosku o certyfikat potwierdzający wygraną u bukmachera wynosi od 12 do 24 godzin – wszystko zależy od regulaminu danego operatora. Warto jednak wiedzieć, że ustawa hazardowa reguluje ten czas bardzo precyzyjnie. Punkt drugi art. 20 ustawy wskazuje, że:

Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? W STS, BETFAN Fuksiarzu czy Fortunie, zgodnie z regulaminem, mamy tylko 12 godzin na zgłoszenie żądania wydania zaświadczenia. Część bukmacherów nie określa wprost, ile czasu mamy na wystąpienie o taki dokument, jednak w każdym regulaminie skopiowany z ustawy zapis, określający, kiedy poświadczenie może być wydane (kopia z art. 20 pkt 2 ustawy, cytat znajdziesz powyżej). Formalnie to oznacza, że o potwierdzenie zdobycia wygranej u danego buka możemy wystąpić do końca następnego dnia po trafieniu kuponu lub po zleceniu dyspozycji przelewu środków z wygranej na nasz rachunek bankowy.

WAŻNE! Termin na zgłoszenie żądania o wydanie zaświadczenia liczy się dwukrotnie: od chwili uzyskania wygranej lub od chwili jej wypłaty. To oznacza, że jeśli trafiliśmy kupon bukmacherski i nie zleciliśmy wypłaty pochodzących z niego środków, to nadal mamy czas wystąpić o certyfikat - nawet jeśli od chwili zdobycia wygranej minęło kilka czy kilkanaście dni.

Podobnie w przypadku, jeśli trafiliśmy wygraną, nie wypłaciliśmy jej i wystąpiliśmy o poświadczenie po upływie terminu oznaczonego w regulaminie i bukmacher nam odmówił, możemy zażądać wydania certyfikatu jeszcze raz, po zleceniu dyspozycji wypłaty. Musimy jednak pamiętać, by za drugim razem zmieścić się w terminie, określonym w regulaminie bukmachera.

W poniższej tabeli zebraliśmy informacje dotyczące procedury uzyskania imiennego potwierdzenia wygranej u polskich legalnych bukmacherów internetowych i stacjonarnych. Z tabeli dowiesz się, ile czasu - zgodnie z regulaminem danego operatora - masz na wystąpienie o zaświadczenie, jak złożyć dyspozycję i gdzie odebrać certyfikat.

  Czas na zgłoszenie żądania Jak zgłosić prośbę o zaświadczenie Miejsce odbioru zaświadczenia
12 godzin Przez konto gracza Punkt stacjonarny
12 godzin Wiadomość na adres zaswiadczenia@efortuna.pl Punkt stacjonarny
24 godziny Nie określono Punkt stacjonarny
24 godziny Wiadomość na adres zaswiadczenia@totalbet.pl Punkt stacjonarny / siedziba firmy
24 godziny Wiadomość na adres pomoc@iforbet.pl Punkt stacjonarny / siedziba firmy
12 godzin Wiadomość na adres bog@betfan.pl / formularz Siedziba firmy
12 godzin Wiadomość na adres zaswiadczenia@betclic.pl Siedziba firmy
12 godzin Wiadomość na adres zgloszenia@fuksiarz.pl Siedziba firmy
24 godziny Nie określono Punkt stacjonarny / siedziba firmy
24 godziny Wiadomość na adres pomoc@betcris.pl Siedziba firmy
12 godzin Wiadomość na adres zaswiadczenia@pzbuk.pl Siedziba firmy
24 godziny Wiadomość na adres pomoc@etoto.pl Siedziba firmy

 

Potwierdzenie wygranej - fragmenty regulaminów

Jak dokładnie bukmacherzy precyzują kwestię udostępniania graczom certyfikatów potwierdzających uzyskanie wygranej z zakładów sportowych? Poniżej fragmenty regulaminów.

Fragment regulaminu STS w zakresie wystawiania zaświadczeń:

8.5. Na życzenie uczestnika gry Bukmacher jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Z uwagi na konieczność złożenia na zaświadczeniu podpisu żądającego zaświadczenia odbiór będzie możliwy wyłącznie w miejscu lub miejscach zlokalizowanych na terenie Polski, których adresy są prezentowane na Koncie STS.

8.6. Uczestnik gry może zgłosić chęć otrzymania imiennego zaświadczenia o wygranej jedynie do 12 godzin od chwili uzyskania wygranej lub złożenia przez niego polecenia wypłaty wygranej.

8.7. Zgłoszenie żądania zaświadczenia polega na wybraniu na Koncie STS odpowiedniego przycisku (Zaświadczenia) i wskazaniu numeru/ów wygranego/ych kuponu/ów oraz czynnego punktu przyjmowania zakładów STS w którym uczestnik gry odbierze przedmiotowe zaświadczenie.

Fragment regulaminu LVBET w zakresie wystawiania zaświadczeń:

Spółka stosownie do § 20 ust. 1 Ustawy, ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej wygranej. Procedura wystawiania zaświadczenia musi być zgodna z wymogami określonymi w przepisach Ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Spółka obowiązana jest prowadzić ewidencję wystawionych imiennych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

Fragment regulaminu Fortuna w zakresie wystawiania zaświadczeń:

1. Fortuna stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 t.j. ze zm.), ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Zaświadczenie to musi spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 t.j. ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
(...)
4. W celu otrzymania imiennego zaświadczenia o uzyskaniu wygranej, Klient zobowiązany jest zgłosić tą okoliczność na mail zaswiadczenia@efortuna.pl podając numer wygranego Kuponu lub numery wygranych Kuponów oraz czynny Punkt, w którym odbierze przedmiotowe zaświadczenie.
5. Klient może zgłosić chęć uzyskania imiennego zaświadczenia o wygranej jedynie do 12 godzin od chwili uzyskania/wydania wygranej.

Jak widać, bukmacherzy różnie regulują kwestie występowania o certyfikat za trafiony kupon. Zdecydowanie najczęstszą opcją jest konieczność kontaktu mailowego i odbiór poświadczenia w siedzibie spółki.

Zaświadczenie o wygranej – obowiązek ewidencji

Jak wspomnieliśmy, zaświadczenie o wygranej od bukmachera powinniśmy przechowywać przez 5 lat od jego uzyskania. Nie jest to nasz obowiązek, jednak lepiej zachować certyfikat dla własnego bezpieczeństwa i spokoju.

Ustawowy obowiązek ewidencji zaświadczeń ma natomiast bukmacher, który musi przechowywać takie druki również przez okres pięciu lat. W tym czasie ma obowiązek udostępnić je naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego na jego żądanie. Warto też wiedzieć, że bukmacher ewidencjonuje informacje o wszystkich wygranych powyżej kwoty 2280 zł, niezależnie od tego, czy dla danego kuponu wystawione było zaświadczenie. W ewidencji wskazane są dane osobowe gracza (imię i nazwisko, numer PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości), wysokość wygranej i termin jej przekazania.

Zaświadczenie od bukmachera a tajemnica wygranej / przegranej w grze hazardowej

Ustawa hazardowa w art. 20 pkt. 8 przypomina, że wysokość wygranej lub przegranej u bukmachera stanowi tajemnicę gracza, a bukmacher ma obowiązek tej tajemnicy przestrzegać. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków.

Bukmacher ma obowiązek ujawnić dane dotyczące naszych wygranych / przegranych (a więc również certyfikat o wygranej w zakładach sportowych) na żądanie:

 • organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
 • funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i Policji
 • sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego

W pozostałych przypadkach operator bez naszej zgody nie ma prawa ujawniać informacji dotyczących naszych wygranych i przegranych. A więc jeśli wystąpimy o zaświadczenie o wygranej, to przedstawiciel bukmachera może je wydać wyłącznie nam, nikomu innemu, chyba że ta osoba przedstawi pełnomocnictwo z naszym podpisem poświadczonym notarialnie.

FAQ - pytania i odpowiedzi

1️⃣ Czy każdy bukmacher wystawia certyfikaty o wygranej?

Tak, obowiązek wystawiania imiennych poświadczeń o uzyskanych środkach pieniężnych ma obowiązek wystawić każdy legalny operator bukmacherski, niezależnie od tego, czy prowadzi punkty stacjonarne, czy działa tylko online.

2️⃣ Chcę uzyskać certyfikat trafionego kuponu od bukmachera – co zrobić?

By uzyskać dowód poświadczający środki finansowe zdobyte u bukmachera, musimy o niego wystąpić, najczęściej wysyłając wiadomość na podany w regulaminie adres e-mail. W wiadomości musimy podać numer trafionego kuponu i adres lokalu, w którym chcemy odebrać dokument (jeśli operator działa stacjonarnie).

3️⃣ Ile mam czasu na wystąpienie o poświadczenie o wygranej?

Zgodnie z zapisami ustawy hazardowej, na wystąpienie o certyfikat gracz ma jeden dzień od chwili rozliczenia trafionego kuponu lub od chwili zlecenia wypłaty pochodzących z niego środków. Warto jednak zauważyć, że regulaminy poszczególnych bukmacherów określają często limit czasowy limit na 12 godzin.

4️⃣ Czy bukmacher ma obowiązek wystawić mi dowód o wygranej niezależnie od jej wysokości?

Ustawa hazardowa nie określa dolnego progu kwotowego, od którego można się ubiegać o wystawienie certyfikatu o wygranej w zakładach sportowych. Teoretycznie więc możesz żądać takiego dokumentu nawet w przypadku wygranej w wysokości 2 zł.

5️⃣ Ile trzeba przechowywać zaświadczenie od bukmachera?

Poświadczenie u bukmachera warto przechowywać przez co najmniej pięć lat od jego uzyskania. Wynika to z faktu, że US ma właśnie 5 lat na przeprowadzenie kontroli naszych dochodów.

6️⃣ Jak złożyć żądanie wystawienia zaświadczenia o wygranej w STS?

By złożyć dyspozycję o wystawieniu nam dowodu na środki pieniężne zdobyte u bukmachera STS, musimy zalogować się na nasz profil typerski, a następnie kliknąć button „Zaświadczenia”. Następnie musimy wybrać trafiony kupon, dla którego chcemy uzyskać dokument i w okienku obok niego wybrać adres lokalu, w którym chcemy go odebrać.

7️⃣ Jak zażądać certyfikatu o wygranej u bukmachera Fortuna?

Chęć otrzymania potwierdzenia zdobycia środków pieniężnych w Fortunie deklarujemy, wysyłając e-mail na adres zaswiadczenia@efortuna.pl. W wiadomości musimy podać numer trafionego kuponu (lub większej ich liczby) oraz adres lokalu naziemnego, w którym odbierzemy poświadczenie. Zgodnie z regulaminem bukmachera, na zgłoszenie żądania mamy 12 godzin od chwili uzyskania / wypłaty wygranej.

8️⃣ Gram w punkcie stacjonarnym – jak zażądać poświadczenia o wygranej?

Jeśli swoje internetowe kupony u danego buka stawiasz stacjonarnie, to o potwierdzenie środków zdobytych z trafionego zakładu możesz wystąpić u kasjera w dowolnym punkcie naziemnym (nie tylko w tym, w którym postawiłeś trafiony kupon). Co ważne, zgłoszenia nie możesz zlecić przez terminal bukmacherski.

9️⃣ Czy mogę wystąpić o zaświadczenie do buka nielegalnego w Polsce?

Oczywiście możesz o takie poświadczenie wystąpić, jednak nie ma pewności, czy buk Ci je wyda. Po pierwsze dlatego, że nie obowiązuje go polski system prawny, więc nie musi przestrzegać przepisów, które go do tego obligują. Po drugie, świadectwo od bukmachera, który nie ma licencji na organizowanie zakładów sportowych w naszym kraju do niczego Ci się nie przyda, ponieważ dowodzi tylko, że pozyskałeś pieniądze w sposób nielegalny, co może się wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. By tego uniknąć, graj tylko u legalnych bukmacherów z licencją Ministerstwa Finansów.

Komentarze (0)
Skomentuj artykuł pt. Jak uzyskać zaświadczenie o wygranej u bukmachera
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi Google.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na postanowienia naszej polityki prywatności dotyczącej plików cookies.